Czym jest slow marketing?

Tadycyjne definicje marketingu wskazują na to, jakoby był on procesem dostarczana usług / produktów do konsumenta. Koncepcja slow marketingu idealnie oddaje tą interpretację, kładąc nacisk na proces. Proces rozumiany jest tutaj, jako doświadczenie i odpowiednia reakcja. Slow marketing opiera się zarówno na przemyślanym i strategcznym działaniu, jak i na dopuszczaniu impulsów i inspiracji.

Dotyczy dwóch poziomów: sposobu sprzedaży produktów / usług – opakowania tego w formę, jak i samego podejścia do prowadzenia biznesu. Owo „opakowanie” to nc innego, jak innowacyjne metody na doprowadzanie do interakcji klient – produkt/usługa. Koncentrując się na tym drugim rozumieniu, zwracamy uwagę na nieodłączną cierpliwość i wytrwałość.

Marketing dopieszczania – procesu, relacji, produktu

Prowadzenie biznesu w rytmie slow marketingu zakłada zdobycie zaufania klienta i staranne obserwacje rynku. Słowem kluczem jest tu czas.

Czas potrzebny jest też na dopieszczanie: produktu, opakowania, komunikacji i samego klienta. Istotny jest także czas na eksperymentowanie, wdrażanie i tekstowanie autorskich rozwiązań. Sukces w ujęciu slow marketingu zapewniają udane, odważne próby. Działanie we wspomnianym duchu slow stawia na stworzenie najlepszych fundamentów pod późniejsze inwestycje. Slow marketing otwarty jest na zmiany, odczucia i propozycje. „Zbiera” opinie i formmuje je w odpowiedzi na potrzeby, czyli marki.

Biznes częścią (stylu) życia?

Kto prowadzi slow biznesy? Najczęściej są to osoby z nieprzeciętnym podejściem do życia. Uznają „mniej” za „więcej”, stawiają na doświadczenia i świadomie podchodzą do każdej sfery swojego życia.

Antykonsumpcja, voluntary simplicity czy popularne slow life to terminy, którymi określa się postawy wynikające z zamiłowania do zmniejszenia tempa życia i jednocześnie podkręcenia jego jakości.

Znajdź swoje FLOW i dojrzej do marki personalnej

Owa powolność w działaniu i staranność w decyzjach, przybliża do odkryca swojego wewnętrznego flow. Czym jest flow w biznesie? To przekonanie, że to, co robisz jest spójne z Twoimi wartościami. To autentyczna wiara w to, że wytwór twojego biznesu w jakichś sposób uzupełnia synergię otoczena. Slow marketing najlepiej sprawdza się w koncepcjach autorskich biznesów. Takich, które utkane zostały z marzeń.